فضایی امن جهت پیشتیبان گیری از اطلاعات شما

فضای پشتیبان 1 ترابایت ماهیانه 3.81 یورو

ماهیانه 3.81 یورو
--------------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
--------------------------------------
مقدار فضا
 1 ترابایت
--------------------------------------
پهنای باند
 نامحدود
--------------------------------------
کانکشن همزمان به اکانت
10 عدد
--------------------------------------
قابلیت تغییر به پلان های بالاتر و پایینتر
دارد
--------------------------------------
قابلیت Snapshots اتوماتیک
با استفاده از تابع snapshot، می توانیم تنظیم کنیم بصورت مرتب یک بک آپ دیگر از فضای پشتیبان شما ایجاد شود و در صورت لزوم، فضای پشتیبان شما را از این Snapshot بازیابی کنیم.
--------------------------------------
پشتیبانی از FTP و FTPS و SFTP  و SCP
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Samba/CIFS
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از BorgBackup
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Restic و Rclone و HTTPS و WebDAV
دارد
--------------------------------------
قابلیت rsync via SSH
دارد
--------------------------------------
قابلیت network drive
دارد
--------------------------------------
لوکیشن
آلمان و فنلاند

فضای پشتیبان 5 ترابایت ماهیانه 12.97 یورو

ماهیانه 12.97 یورو
--------------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
--------------------------------------
مقدار فضا
 5 ترابایت
--------------------------------------
پهنای باند
 نامحدود
--------------------------------------
کانکشن همزمان به اکانت
10 عدد
--------------------------------------
قابلیت تغییر به پلان های بالاتر و پایینتر
دارد
--------------------------------------
قابلیت Snapshots اتوماتیک
با استفاده از تابع snapshot، می توانیم تنظیم کنیم بصورت مرتب یک بک آپ دیگر از فضای پشتیبان شما ایجاد شود و در صورت لزوم، فضای پشتیبان شما را از این Snapshot بازیابی کنیم.
--------------------------------------
پشتیبانی از FTP و FTPS و SFTP  و SCP
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Samba/CIFS
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از BorgBackup
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Restic و Rclone و HTTPS و WebDAV
دارد
--------------------------------------
قابلیت rsync via SSH
دارد
--------------------------------------
قابلیت network drive
دارد
--------------------------------------
لوکیشن
آلمان و فنلاند

فضای پشتیبان 10 ترابایت ماهیانه 24.75 یورو

ماهیانه 24.75 یورو
--------------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
--------------------------------------
مقدار فضا
 10 ترابایت
--------------------------------------
پهنای باند
 نامحدود
--------------------------------------
کانکشن همزمان به اکانت
10 عدد
--------------------------------------
قابلیت تغییر به پلان های بالاتر و پایینتر
دارد
--------------------------------------
قابلیت Snapshots اتوماتیک
با استفاده از تابع snapshot، می توانیم تنظیم کنیم بصورت مرتب یک بک آپ دیگر از فضای پشتیبان شما ایجاد شود و در صورت لزوم، فضای پشتیبان شما را از این Snapshot بازیابی کنیم.
--------------------------------------
پشتیبانی از FTP و FTPS و SFTP  و SCP
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Samba/CIFS
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از BorgBackup
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Restic و Rclone و HTTPS و WebDAV
دارد
--------------------------------------
قابلیت rsync via SSH
دارد
--------------------------------------
قابلیت network drive
دارد
--------------------------------------
لوکیشن
آلمان و فنلاند

فضای پشتیبان 20 ترابایت ماهیانه 48.31 یورو

ماهیانه 48.31 یورو
--------------------------------------
بعد از سفارش و قبل از پرداخت نرخ ارز را استعلام بگیرید تا فاکتور اصلاح شود
--------------------------------------
مقدار فضا
 20 ترابایت
--------------------------------------
پهنای باند
 نامحدود
--------------------------------------
کانکشن همزمان به اکانت
10 عدد
--------------------------------------
قابلیت تغییر به پلان های بالاتر و پایینتر
دارد
--------------------------------------
قابلیت Snapshots اتوماتیک
با استفاده از تابع snapshot، می توانیم تنظیم کنیم بصورت مرتب یک بک آپ دیگر از فضای پشتیبان شما ایجاد شود و در صورت لزوم، فضای پشتیبان شما را از این Snapshot بازیابی کنیم.
--------------------------------------
پشتیبانی از FTP و FTPS و SFTP  و SCP
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Samba/CIFS
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از BorgBackup
دارد
--------------------------------------
پشتیبانی از Restic و Rclone و HTTPS و WebDAV
دارد
--------------------------------------
قابلیت rsync via SSH
دارد
--------------------------------------
قابلیت network drive
دارد
--------------------------------------
لوکیشن
آلمان و فنلاند