سرور اختصاصی

هتزنر آلمان

با توجه به تنوع بسیار زیاد سرورهای اختصاصی هتزنر ابتدا سرور مورد نظرتان را از لینک های زیر انتخاب کنید و سپس به بخش فروش تیکت ارسال نمایید تا فاکتور سرور بر اساس قیمت سرور و قیمت روز ارز اصلاح شود.
------------------------------
***توجه*** جهت مشاهده قیمت واقعی سرور با مالیات در سایت هتزنر از بالای صفحه VAT را روی Germany قرار دهید.
------------------------------
***سرورهای سری EX هتزنر***
www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-ex
------------------------------
***سرورهای سری AX هتزنر***
www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-ax
------------------------------
***سرورهای سری RX هتزنر***
www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-rx
------------------------------
***سرورهای سری SX هتزنر***
www.hetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-sx
------------------------------
***سرورهای حراجی هتزنر*** (پرطرفدار)
www.hetzner.com/sb
------------------------------
***سرورهای تحویل سریع هتزنر***
www.hetzner.com/dedicated-rootserver